June 13, 2007

Drawings (2) Tentcity - Unendliche Geschichte (Neverending Story)

Deze twee tekeningen heb ik een paar jaar geleden gemaakt.

potlood & kleurpotlood
Deze tekening stelt een soort stad voor op palen, met zeildoek als daken, en platformen op diverse hoogtes.

viltstift
Deze tekening heb ik gemaakt voor Duits. Ik had toen Die Unendliche Geschichte van Michael Ende gelezen, en één van de verwerkingsopdrachten was een kaft tekenen. Dat heb ik vervolgens gedaan.

No comments: